Slide

Cuộc thi khởi nghiệp

Lập và bảo vệ đề án kinh doanh
Mùa giải thứ 7-2017

Giải nhất:

Học bổng 100.000.000 đồng + Học bổng khóa học i-TALK của VUS (trị giá 27,6 triệu đồng) + Học bổng khóa học Quản trị - Marketing của BMG (trị giá 15 triệu đồng).

Giải nhì:

Học bổng 50.000.000 đồng + Học bổng khóa học i-TALK của VUS (trị giá 27,6 triệu đồng) + Học bổng khóa học Quản trị - Marketing của BMG (trị giá 15 triệu đồng).

Giải ba:

Học bổng 30.000.000 đồng + Học bổng khóa học i-TALK của VUS (trị giá 27,6 triệu đồng) + Học bổng khóa học Quản trị - Marketing của BMG (trị giá 15 triệu đồng).

Đơn vị tài trợ