Slide

Cuộc thi khởi nghiệp

Lập và bảo vệ đề án kinh doanh
Mùa giải thứ 8-2018

Đăng ký dự thi

Giải nhất:

- Học bổng 100.000.000 đồng.
- Học bổng khóa học Quản trị - Marketing của BMG (trị giá 15 triệu đồng).
- Học bổng khóa học Interactive English của VUS (trị giá 10.350.000 đồng).

Giải nhì:

- Học bổng 50.000.000 đồng.
- Học bổng khóa học Quản trị - Marketing của BMG (trị giá 15 triệu đồng).
- Học bổng khóa học Interactive English của VUS (trị giá 10.350.000 đồng).

Giải ba:

- Học bổng 30.000.000 đồng.
- Học bổng khóa học Quản trị - Marketing của BMG (trị giá 15 triệu đồng).
- Học bổng khóa học Interactive English của VUS (trị giá 10.350.000 đồng).

Giải chiến lược marketing
ấn tượng nhất

Giải làm việc nhóm
khoa học nhất

Giải thuyết trình
ấn tượng nhất

Giải pitching tốt nhất

Giải ý tưởng
độc đáo nhất

Học bổng 10 triệu đồng.
Học bổng khóa học Interactive English của VUS (trị giá 10.350.000 đồng).
Học bổng khóa học Quản trị - Marketing của BMG (trị giá 10 triệu đồng).

Đơn vị tài trợ