GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN 2014

Norfolk
Norfolk
Vissan
TST
SMC
Hai loc
ASL
GESO
MORI
Toyo
Mi hồng
SAIGON FOOD
Ngoc Trai Hoang Gia
Northeastern University
Adam Khoo

THỂ LỆ CUỘC THI

I- TÊN CUỘC THI

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2014.

II- ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Báo Doanh Nhân Sài Gòn – CLB Doanh nhân Sài Gòn.

III- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong độ tuổi từ 19-26.

IV- QUY TRÌNH THI

Vòng 1: Kiến thức về tư tưởng, đạo làm giàu của Lương Văn Can và khả năng Anh ngữ

- Thời gian thi: Từ 13/10/2013 đến 25/4/2014.

- Thí sinh đăng ký và thi tại website: www.doanhnhansaigon.vn; hoặc http://luongvancan.doanhnhansaigon.vn/

- Sau khi hoàn tất các thông tin cần thiết, Thí sinh bắt đầu thi Phần I – kiểm tra kiến thức về tư tưởng, đạo làm giàu của Lương Văn Can.

- Đạt yêu cầu Phần I, Thí sinh tiếp tục thi Phần II – kiểm tra khả năng Anh ngữ.

- Đạt yêu cầu Phần II, hệ thống sẽ tự động cập nhật và thông báo mã số dự thi chính thức cho TS, đồng thời gửi (qua email) cho Thí sinh mẫu đăng ký dự thi chính thức vòng 2.

Vòng 2: Phát triển ý tưởng

- Thời gian: Từ 2/5 – 30/7/2014.

- Từ 2/5 – 15/6/2014: Thí sinh hoàn tất mẫu đăng ký và viết hai bài luận:

1/ Về đạo làm giàu của Lương Văn Can (tối đa 1 trang A4)

2/ Tóm tắt ý tưởng kinh doanh (tiểu luận – tối đa 4 trang A4).

Bài thi hợp lệ là bài thi có đầy đủ thông tin và hình ảnh cá nhân của người thi, đề án chưa tham gia thi trong bất cứ cuộc thi nào, gửi cho BTC qua địa chỉ email: luongvancan@doanhnhansaigon.vn

- Ngày 15/7/2014: Công bố danh sách Thí sinh được vào vòng chung khảo.

- Từ 20/7 đến 30/7/2014: Thí sinh được vào vòng chung khảo nộp đề án, Hội đồng Giám khảo góp ý cho thí sinh về tính khả thi và cách trình bày đề án (thực hiện qua email).

Vòng chung khảo: Bảo vệ đề án

- Thời gian: Từ 15/8 – 10/9/2014.

- Thí sinh bảo vệ đề án trực tiếp với Ban giám khảo.

- Kết quả công bố ngay sau mỗi ngày thi.

Kết thúc vòng chung khảo, Hội đồng Giám khảo chọn ra 6 thí sinh có đề án đạt điểm cao nhất và có tính khả thi nhất vào vòng đặc biệt.

Vòng đặc biệt: Tranh 4 hạng đầu

- Thời gian: Dự kiến vào ngày 20/9/2014.

- Thí sinh bảo vệ đề án lần thứ 2 trước Hội đồng Giám khảo.

- Hội đồng Giám khảo quyết định 4 trường hợp để trao 01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Kết quả công bố ngay sau buổi thi.

V- CHẤM THI

- Hội đồng Giám khảo: 16 người, bao gồm 1 Chủ tịch và 15 thành viên.

- Ban Giám khảo: 3 người, bao gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên. Thí sinh có đề án thuộc lĩnh vực nào sẽ bảo vệ đề án trước các giám khảo hoạt động trong lĩnh vực đó.

- Thang điểm vòng chung khảo:

+ Kiến thức về tư tưởng, đạo làm giàu của danh nhân Lương Văn Can: 10 điểm.

+ Khả năng Anh ngữ: 10 điểm.

+ Khả năng trình bày và bảo vệ đề án: 30 điểm.

Thí sinh có tổng điểm (ở 3 phần thi) 40 điểm trở lên được công nhận đạt Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2014.

VI- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Mỗi TS đoạt giải sẽ được nhận:

- Cúp tượng danh nhân Lương Văn Can.

- Giấy Chứng nhận đạt giải Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2014.

- Tiền mặt:

+ Đạt giải: 10.000.000 đồng.

+ Giải Ba: 20.000.000 đồng.

+ Giải Nhì: 25.000.000 đồng.

+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng.

+ Giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng.

VII- MỘT SỐ LƯU Ý

- Các đề án dự thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can các năm trước đạt trên 38 điểm và chưa được nhận giải có thể tham dự lại trong mùa giải này và được miễn thi vòng 1 (thí sinh liên hệ với BTC và làm Phiếu đăng ký dự thi trước ngày 25/4/2014).

- Các đề án đã đạt Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can không được tham dự lại trong tất cả các mùa giải sau.

- Không chấp nhận việc sưu tầm và sử dụng ý tưởng hoặc một phần ý tưởng của các đề án đã được công bố để tham gia. Trong quá trình chấm giải và sau khi có kết quả, nếu phát hiện đề án dự thi hay đạt giải vi phạm điều này, BTC sẽ loại đề án khỏi cuộc thi, hủy kết quả.

- Thí sinh có thể đề nghị bảo lưu kết quả để tham gia mùa thi 2015 trong các trường hợp sau đây:

+ Đề án đã vượt qua vòng 2 nhưng vì lý do khách quan như bận học / thi, không thể tham gia thi vòng chung khảo.

+ Đề án tham dự vòng chung khảo có kết quả từ 38 đến dưới 40 điểm.

Hội đồng Giám khảo xét duyệt và quyết định.

BAN TỔ CHỨC