Author Archives for admin

Hướng dẫn thí sinh thi Vòng chung khảo

Tháng Tám 19, 201512:11 chiều Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng dẫn thí sinh thi Vòng chung khảo

Theo kế hoạch tổ chức Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2015 (GTTNLVC 2015), các thí sinh có đề... Xem tiếp


Kế hoạch Vòng chung khảo

Tháng Tám 18, 201512:09 chiều Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Kế hoạch Vòng chung khảo

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2015 đang đi vào giai đoạn “nước rút” – các thí sinh chuẩn... Xem tiếp


51 thí sinh vào chung khảo

Tháng Tám 11, 201512:05 chiều Published by Chức năng bình luận bị tắt ở 51 thí sinh vào chung khảo

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 đã thu hút 4.024 thí sinh là sinh viên của hơn... Xem tiếp


12/8 công bố đề án vào chung khảo

Tháng Bảy 21, 201511:49 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở 12/8 công bố đề án vào chung khảo

Thời gian nhận đề án kinh doanh dự thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 đã hết.... Xem tiếp


Gia hạn thời gian nộp bài vòng 2 đến 15/7

Tháng Sáu 26, 201511:47 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Gia hạn thời gian nộp bài vòng 2 đến 15/7

Kết thúc vòng 1 (thi trực tuyến) Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015, vượt qua 4.024 lượt... Xem tiếp


238 sinh viên vào Vòng 2

Tháng Sáu 9, 201511:47 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở 238 sinh viên vào Vòng 2

Vượt qua 4.024 lượt thí sinh dự thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015, 238 sinh viên... Xem tiếp