Author Archives for admin

Lịch thi Vòng chung khảo Lương Van Can 2015

Tháng Chín 15, 201512:28 chiều Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch thi Vòng chung khảo Lương Van Can 2015

Vòng Chung khảo Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 được tổ chức theo 2 khu vực: phía... Xem tiếp


Hướng dẫn thí sinh thi Vòng chung khảo

Tháng Tám 19, 201512:11 chiều Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng dẫn thí sinh thi Vòng chung khảo

Theo kế hoạch tổ chức Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2015 (GTTNLVC 2015), các thí sinh có đề... Xem tiếp


Kế hoạch Vòng chung khảo

Tháng Tám 18, 201512:09 chiều Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Kế hoạch Vòng chung khảo

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2015 đang đi vào giai đoạn “nước rút” – các thí sinh chuẩn... Xem tiếp


51 thí sinh vào chung khảo

Tháng Tám 11, 201512:05 chiều Published by Chức năng bình luận bị tắt ở 51 thí sinh vào chung khảo

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 đã thu hút 4.024 thí sinh là sinh viên của hơn... Xem tiếp


12/8 công bố đề án vào chung khảo

Tháng Bảy 21, 201511:49 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở 12/8 công bố đề án vào chung khảo

Thời gian nhận đề án kinh doanh dự thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 đã hết.... Xem tiếp