Author Archives for admin

12/8 công bố đề án vào chung khảo

Tháng Bảy 21, 201511:49 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở 12/8 công bố đề án vào chung khảo

Thời gian nhận đề án kinh doanh dự thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 đã hết.... Xem tiếp


238 sinh viên vào Vòng 2

Tháng Sáu 9, 201511:47 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở 238 sinh viên vào Vòng 2

Vượt qua 4.024 lượt thí sinh dự thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015, 238 sinh viên... Xem tiếp