Thông báo của BTC GTTNLVC 2018 về Học kỳ doanh nghiệp và Lễ tổng kết

Tháng Mười 15, 2018  3:52 chiều   Đăng bởi

Theo Thể lệ cuộc thi, tất cả các thí sinh tham gia thi Vòng 3 được tham gia Học kỳ doanh nghiệp (2 ngày trải nghiệm hoạt động của REX Hotel) và tham dự Lễ tổng kết GTTNLVC 2018.

Học kỳ Doanh nghiệp sẽ được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25/10/2018, với 2 hoạt động chính gồm:

1/ Ngày 24/10: Tham gia quy trình hoạt động của REX Hotel tại khách sạn.
2/ Ngày 25/10: Tham gia hoạt động xã hội cùng lãnh đạo REX Hotel (Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Bến Tre).

Vòng thi Chung kết và Lễ tổng kết GTTNLVC 2018 được tổ chức vào sáng 26/10/2018, tại REX Hotel.

Chi tiết các chương trình trên, BTC sẽ gửi thông tin qua email cho thí sinh.